Muziekinitiatielessen zijn er voor kleuters vanaf 4 tot 6 jaar die in de tweede en derde kleuterklas zitten. Kleuters krijgen uitgebreid de kans om te proeven van verschillende muziekinstrumenten alvorens een definitieve keuze te maken. Er wordt hen een aantal basisvaardigheden aangeleerd die een belangrijke basis leggen voor het leren bespelen van een muziekinstrument in de toekomst. 

Er wordt gezongen, muziek gespeeld en gedanst. Aanvullend wordt er via creatieve kleur- en knutselopdrachten stilgestaan bij een bepaald muziekinstrument of een bepaalde eigenschap van muziek. De lessen worden aangeboden in kleine groepjes van maximum 6 kleuters. Op die manier kan er voldoende individuele aandacht naar elke kleuter gaan. De organisatie gebeurt in een reeks van 5 lessen waarvan 1 les telkens 1 uur duurt. De ouders krijgen na iedere muziekles een verslag toegestuurd via mail.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen er twee verschillende reeksen muziekkriebels aangeboden worden met telkens een ander thema dat centraal staat. Er zit geen volgorde in deze reeksen, dus elke reeks kan ook afzonderlijk gevolgd worden:

1) reeks muziekinstrumenten
2) reeks eigenschappen van muziek

(Een andere reeks waar de piano centraal staat voor 5-6 jarigen is de
pianokriebels
. Deze reeks kan ook afzonderlijk gevolgd worden.)

Wanneer?

REEKS MUZIEKINSTRUMENTEN:

  • Reeks “muziekinstrumenten” start op zaterdag 12/11/2022 om 9u-10u
  • Data zijn: 12/11 – 19/11 – 26/11 – 3/12 – 10/12

REEKS EIGENSCHAPPEN VAN MUZIEK:

  • Reeks “eigenschappen van muziek” wegens de lange wachtlijst voor de pianolessen, worden van januari – juni 2023 geen reeksen meer ingepland.

Kostprijs?

  • 50 euro per deelnemer voor de hele reeks. Je kan enkel voor de volledige reeks inschrijven.
  • Inschrijving is geldig na betaling van 50 euro op rekeningnummer BE 07 3770 9143 5166.
  • Gelieve als mededeling toe te voegen: startdatum muziekkriebels + naam kind.

Hoe inschrijven?: Vul onderstaand inschrijvingsformulier in: