Karen komt uit een muzikale familie en begon op 5-jarige leeftijd met viool en op 8-jarige leeftijd met piano. In 2009 behaalde ze aan het Lemmensinstituut te Leuven het diploma van master in de muziek met als afstudeerrichting muziektherapie. Eveneens voltooide ze er de lerarenopleiding. Karen deed ervaring op als muziekleerkracht in verscheidene muziekateliers en in het lager onderwijs. Daarnaast heeft ze in een aantal instellingen muziektherapie aangeboden aan mensen met een beperking.