Muziekinitiatielessen zijn er voor kleuters vanaf 4 tot 6 jaar. Tijdens de lessen worden een aantal muzikale vaardigheden aangereikt zoals de verschillende eigenschappen van muziek (ritme, klankduur, klankhoogte, klankkleur, tempo….)
Er wordt gezongen, muziek gespeeld en bewogen. Ook wordt er kennisgemaakt met verschillende muziekinstrumenten. Bovendien wordt er rekening gehouden met de doelstellingen die op school centraal staan tijdens de lessen muzische vorming. Want tijdens de kleuterleeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor later. De lessen worden aangeboden in kleine groepjes van minimum 4 tot maximum 6 kleuters. Op die manier kan er voldoende individuele aandacht naar elke kleuter gaan. De muziekinitiatielessen zijn een reeks van 5 opeenvolgende lessen. Het totaalbedrag voor de hele reeks is 50 euro per deelnemer. Data en uren van de eerstvolgende lessen volgen snel.