Muziekinitiatielessen zijn er voor kleuters vanaf 4 tot 6 jaar  die in de tweede en derde kleuterklas zitten. Tijdens de lessen leren de kleuters verschillende muziekinstrumenten kennen en wordt hen een aantal muzikale vaardigheden aangereikt zoals de verschillende eigenschappen van muziek (ritme, klankduur, klanksterkte, tempo, melodie….)
Er wordt gezongen, muziek gespeeld en bewogen. Ook wordt er rekening gehouden met de doelstellingen die op school centraal staan tijdens de lessen muzische vorming. Want tijdens de kleuterleeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor later. De lessen worden aangeboden in kleine groepjes van minimum 4 tot maximum 6 kleuters. Op die manier kan er voldoende individuele aandacht naar elke kleuter gaan. Data en uren van de volgende lessen volgen snel.